Najnovije Šumadija Vesti

ASK: Preispitati konkurs za izbor direktora RTVNK

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ukazala je da je potrebno sagledati je li raspisivanjem i sprovođenjem konkursa za radno mjesto direktora/ice Radio Televizije Nikšić po umanjenim uslovima (izostavljanje radnog iskustva u trajanju od pet godina kao posebnog uslova) narušen javni interes. ASK je u MIšljenju navela da treba sagledati da li je sprovođenjem konkursa po uslovima koji na odgovaraju onima predviđenim članom 32 Odluke o osnovanju javnog emitera postojalo zakonito i odgovorno sprovođenje povjerenih dužnosti Savjeta RTVNK. ASK je to navela u Mišljenju na Odluku o osnivanju DOO Lokalni javni emiter RTVNK, Statut emitera i Poslovnik o radu Savjeta. Mišljenje je potpisala direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović, a donijeto je po službenoj dužnosti.

Агенција за спречавање корупције донијела Мишљење  Agencija za sprečavanje korupcije donijela Mišljenje (Foto: RTCG)

Agencija je utvrdila da su posebni uslovi za imenovanje direktora, a koji su predviđeni članom 32 Odluke o osnivanju DOO Lokalni javni emiter RTVNK nedosljedno pretočeni u podzakonska akta, odnosno u Statut Lokalnog javnog emitera RTVNK.

Pojašnjava se da je Statut Radio Televizija Nikšić 28. oktobra 2021. godine donijet od Savjeta RTVNK, te Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u RTVNK  29.oktobra te godine, „na način da ne sadrže radno iskustvo u trajanju od pet godina kao jedan od posebnih uslova za imenovanje direktora Radio Televizija Nikšić“.

„Dodatno, sagledavajući uslove iz konkursa objavljenog na veb stranici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a za radno mjesto direktora/ice RTVNK, utvrđeno je da je kod uslova koji se odnosi na radno iskustvo navedeno da se prijava za posao može predati bez obzira na radno iskustvo“, navodi se u Mišljenju ASK-a.

Kako se napominje, u nadležnosti je Savjeta RTVNK da shodno članu 22, stav jedan tačka jedan, donosi Statut a i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 

„A da shodno članu 52 Statuta raspisuje i sprovodi javni konkurs za izbor direktora Radio Televizije Nikšić. Agencija je mišljenja da je Savjet odgovoran za „previd“ posebnog uslova za imenovanje direktora Radio Televizija Nikšić koji se odnosi na dužinu trajanja radnog iskustva od pet godina za predmetnu poziciju“, navela je ASK u Mišljenju. 

Kako se ističe, izostavljanjem·posebnog uslova za izbor direktora RTNK sprovedeni izbor direktora Lokalnog javnog emitera Radio Televizija Nikšić u direktnoj je suprotnosti sa posebnim uslovima predviđenim u članu 32 Odluke o osnivanju DOO Lokalni javni emiter RTVNK, „a istim je ostavljen prostor za arbitrano i proizvoljno tumačenje i odlučivanje članova Savjeta“.

„S tim u vezi, neohodno je sagledati predmetna podzakonska akta, ista upodobiti sa Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter RTVN, te sagledati da li je raspisivanje i sprovođenje konkursa za radno mjesto direktora/ice Lokalnog emitera RTVNK DOO po umanjenim uslovima, odnosno uslovima koji na odgovaraju onima koji su predviđeni članom 32 citirane Odluke narušen javni interes, odnosno zakonito i odgovorno sprovođenje povjerenih dužnosti Savjeta RTVNK“, navodi se u Mišljenju ASK-a.

Dodatno, navodi se, Agencija za sprečavanje korupcije, a imajući u vidu mišljenje na Zakon o Nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore (Službeni list CG br. 80/20), preporučuje da se prilikom sagledavanja obrađenih propisa definišu jasne procedure koje se odnose na imenovanje direktora RTNK.

„A koje treba da obuhvate predviđanje preciznih kriterijuma za izbor, uz preciziranje vrste radnog iskustva u smislu predviđanja dužine trajanja radnog iskustva u novinarskoj struci, odnosno radnog iskustva na rukovodećim pozicijama, obrazovanje stručne i nezavisne komisije za ocjenu podnijetih prijava po konkursu, uspostavljanje kriterijuma za ocjenjivanje kandidata, kao i objavljivanje odgovarajuće dokumentacije kandidata na osnovu koje je sproveden postupak ocjenjivanja kandidata“, navedeno je u Mišljenju ASK-a.

Navedenim bi, tvrde, bila obezbijeđena veća transparentnost samog procesa izbora i imenovanja, a samim tim smanjio bi se prostor za arbitrarno i potencijalno proizvoljno odlučivanje Savjeta, kao pogodno tle za razne vrste zloupotreba, koje uslovljavaju pojavu trgovine uticajem.

„Što u krajnjem može uticati na ostvarivanje prava i interesa građana u oblasti informisanja“, piše u Mišljenju ASK-a.

Izvor RTCG

Ostavite komentar

Ovaj web sajt koristi kolačiće da unapredi naše iskustvo. Ako mislite da je to u redu kliknite OK, ako ne onda ... Prihvatam Pročitaj više